IMG 1275

Kalking gir større avlinger og mindre sjukdom i fjøset

Stor avling med god kvalitet og lite sjukdom i fjøset er målet for alle jordbrukere. For at dette skal lykkes er det flere ting som skal til:
- Flinke jordbrukere (det har Norge)
- Riktige værforhold - sol og nedbør
 -Riktig gjødsling
- Kalking - har jorda rett pH blir gjødsla best utnyttet
(prismessig får du ca. 6 tonn kalk for 1 tonn gjødsel)

Vareopplysninger for grov kalkdolomit 0 -1,5 mm
- 48-52% CaO, av dette 9,5% Mg.
- Totalt kalkinnhold: 52,4% CaO - ekv.
- Antatt løselighet over 1 år: 70-75%. Antatt løselighet over 5 år: 80-90%.
- Veiledende kalkverdi 1 år: 36. Veiledende kalkverdi 5 år: 48 +-3.
- Kalkdolomitt er tyngre å løse opp enn kalkmjøl.
- Tørr vare støver ved spredning (vi kan levere rå).

 IGP6304Knust veggrus 0-16 mm

Veggrusen egner seg til grusing av veger og gardsplasser.

Grusen sitter godt, har en fin blågrå farge, er renslig og tørker fort opp.

Knust bærelag 0-32 mm

Massen gir meget god bæreevne på veg.

Knust strøpukk 2-6 mm

Strøpukken gir meget god gripeevne på glatte veier og er frostfri.
Strøpukk leveres i 1000 kg storsekk eller som bulk.

Knust pukk 8-16 mm

Knust pukk er godt egnet til grøftepukk og drenering.

Knust hagesingel 8-16 mm

Hagesingelen er populær på gardsplasser. Singelen ligger rolig og får en fin blågrå farge.

Ta Kontakt med oss idag for en uforpliktende prat

GK Bygdakalendern2015GK Kalk magnesium 2016   5797 DM HedmarkGK A5 HedmarkOppland