Jordbrukskalk

IMG 1275

Kalking gir større avlinger og mindre sjukdom i fjøset

Stor avling med god kvalitet og lite sjukdom i fjøset er målet for alle jordbrukere. For at dette skal lykkes er det flere ting som skal til:
- Flinke jordbrukere (det har Norge)
- Riktige værforhold - sol og nedbør
 -Riktig gjødsling
- Kalking - har jorda rett pH blir gjødsla best utnyttet
(prismessig får du ca. 6 tonn kalk for 1 tonn gjødsel)

Vareopplysninger for grov kalkdolomit 0 -1,5 mm
- 48-52% CaO, av dette 9,5% Mg.
- Totalt kalkinnhold: 52,4% CaO - ekv.
- Antatt løselighet over 1 år: 70-75%. Antatt løselighet over 5 år: 80-90%.
- Veiledende kalkverdi 1 år: 36. Veiledende kalkverdi 5 år: 48 +-3.
- Kalkdolomitt er tyngre å løse opp enn kalkmjøl.
- Tørr vare støver ved spredning (vi kan levere rå).

GK Bygdakalendern2015GK Kalk magnesium 2016   5797 DM HedmarkGK A5 HedmarkOppland